Certyfikaty i dyplomy

Moje niektóre DYPLOMY i kwalifikacje. Więcej do wglądu z Centrum Masaży i Szkoleń OSHIN w Bydgoszczy 🙂 W swoich podróżach, podczas których zgłębiam masaże egzotyczne – nie znają dyplomów ani certyfikatów, uważają, że jeśli czujesz masaż, znasz filozofie i masz dobre intencje – to najważniejsze.