Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną dla platformy www.szkoleniaoshin.pl

 1. Definicje
 2. Kontakt z Usługodawcą
 3. Wymogi techniczne
 4. Formularz zapisu
 5. Reklamacje
 6. Dane osobowe
 7. Zastrzeżenia

1. Definicje

Formularz zapisu – opisana w niniejszym regulaminie płatna funkcja Strony (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Klient może zarezerwować termin uczestnictwa w szkoleniu.

Kupujący – każda osoba dokonująca rezerwacji na szkolenie za pośrednictwem Formularza zapisu.

Strona – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem www.szkolenia.oshin.pl.

Sprzedawca: OSHIN – Holistyczne Centrum Masaży i Szkoleń Kacper Wiśniewski, ul. Kraszewskiego 7, 85-420 Bydgoszcz, NIP: 554-300-91-89

Płatności elektroniczne– system płatności on-line dostarczany przez PayPro SA, Poznaniu, ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.

2. Kontakt z Usługodawcą

 1. Adres pocztowy: ul. Kraszewskiego 7, 85-420 Bydgoszcz
 2. Adres email: szkolenia@oshin.pl,
 3. Numer telefonu : +48 509 929 777.

3. Wymogi techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Formularza zapisu potrzebne jest:

 1. aktywne konto email;
 2. urządzenie z dostępem do Internetu;
 3. przeglądarka obsługująca JavaScript i pliki cookies.

4. Usługa zakupu szkolenia

 1. Rezerwacja uczestnictwa w szkoleniu jest dobrowolna i zależna od woli Klienta, ale brak wypełnienia Formularza zapisu skutkuje brakiem możliwości rezerwacji terminu uczestnictwa w szkoleniu drogą elektroniczną;
 2. Formularz zapisu daje Klientowi możliwość zapisu na szkolenie organizowane przez Usługodawcę w formie on-line;
 3. W celu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić Formularz zamówienia i dokonać zapłaty w formie płatności elektronicznej lub przelewu bankowego;
 4. Uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzona w momencie dokonania przelewu. W przypadku wybrania płatności elektronicznych, ze względu na ich specyfikę, zapłata za zamówienie możliwa jest wyłącznie bezpośrednio po wypełnieniu Formularza zapisu;
 5. W momencie wypełnienia Formularza rezerwacji zawierana jest umowa pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą w zakresie uczestnictwa w szkoleniu on-line na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie;
 6. Po potwierdzeniu uczestnictwa w szkoleniu Kupujący otrzymuje od Sprzedającego materiały szkoleniowe w formie elektronicznej do pobrania

Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

Udział w szkoleniu jest odpłatny. Kupujący dokonując rezerwacji i wpłaty wyraża wyraźną zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez Sprzedającego w momencie otrzymania zapłaty, i przyjmuje do wiadomości, że po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji i materiałów szkoleniowych traci prawo odstąpienia od umowy

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma dyplom w formie elektronicznej do samodzielnego wydrukowania.

5. Reklamacje

Reklamacje w związku z funkcjonowaniem Formularza zapisu można składać na adres e-mail wskazany w punkcie 2 Regulaminu. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej złożenia.

Sposoby pozasądowego dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji.

Jeżeli postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanych rezultatów przez Konsumenta, ma on prawo do:

 1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Wykaz inspektoratów znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl);
 2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego, który działa przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej gdzie można składać wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz sądów polubownych znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl;
 3. Bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów;
 4. Skorzystania z platformy służącej do internetowego rozstrzygania sporów, którą można znaleźć pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

6. Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawiera Polityka Prywatności.

7. Zastrzeżenia

 1. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym;
 2. Umowa w związku z prowadzeniem konta klienta jest zawierana w języku polskim;
 3. W sytuacji wystąpienia ważnych przyczyn wskazanych poniżej, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu;
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa to:
  • W przypadku konieczności dostosowania niniejszego regulaminu do przepisów prawa mających zastosowanie do Strony;
  • W sytuacji poprawy warunków bezpieczeństwa świadczonej usługi;
  • W przypadku wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Formularza zapisu, które wymagają zmiany w regulaminie – w takim wypadku zmieniony Regulamin będzie dostępny na Stronie w zakładce Regulamin
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają w żadnym stopniu ani nie ograniczają praw Konsumenta wynikających z przepisów prawa.